Dobová graffiti ‘wall of fame’

Autor: Kay Buriánek & Vladimir 518

Expanze graffiti zavedla důležité writery tehdejší doby mimo centrum na městskou skoro periferii
SDÍLEJ

Graffiti zóny v Praze byly vždycky hodně důležité pro tu scénu, která v dané době začínala jít zrovna nahoru. Mluvíme-li o spotu na Palmovce, jedná se o přelom roků 1995 a 1996. V tom období se graffiti ‘crowd‘ začal zvětšovat, bobtnat, byl víc sebevědomý, a konečně mu došla i nutnost jisté integrity. Vladimir byl součástí druhé generace lidí, kteří se začali graffiti v Praze věnovat. K té první patřili současné osobnosti jako Ondřej Anděra alias Sifon, Lela Gaislerová, což je nejstarší ze sester Gaislerových, Honza Zajíček aka Skarf a další, povětšinou lidé z různých uměleckých škol. Lela tehdy měla se Sifonem kapelu WWW a rapovala i v kapele Coltcha s Mokrášem, kterého později lidé znali jako Abdula 52. Základy provázanosti se vznikající silnou hip hopovou scénou byly položeny už tehdy a jasná návaznost je i zdokumentovaná. Ale na začátku byl, řekněme, experimentálně-intelektuální směr daný zájmem tehdy studujících umělců objevovat nová výrazová teritoria. S druhou vlnou přišlo hodně metalistů nebo lidí, kteří heavy metal milovali. Už i proto, že metalová typografie a metalové logotypy obecně měly ke graffiti velmi blízko, jen graffiti bylo víc bláznivé, pop kulturní a striktně současné. Logicky došlo k tomu, že tehdejší graffiti scéna se začala vymezovat mimo zavedené zóny, jako byla Kampa nebo Těšnov, a expandovala mimo centrum města. Východiskem bylo začít malovat na betonové stěny podél železničních tratí. Nejkrásnější a nejvhodnější místo, které tehdejší graffiti writeři našli, byla soustava mostů a podpěrných zdí na Palmovce směrem k Harfě. Byl to svět sám pro sebe, chodili tam jenom oni a strojvůdci vlaků to nějakou dobu i přes velkou nelibost tolerovali. Dneska už je tahle zóna mrtvá, ale Vladimirovi vrstevníci ji objevili v dobách, kdy tam nebylo vůbec nic a vybudovali z ní jeden z nejdůležitějších pražských graffiti spotů v historii. Plocha na malování byla ideální, velmi dlouhá a všichni na ní jednu dobu mezi sebou soupeřili.

----------------------------------------------------------

Probíhal tam samozřejmě i jistý teritoriální boj mezi různými graffiti gangy. Existovalo nepsané pravidlo, že do některých ‘productions’ se nesmělo zasahovat, a i když se samozřejmě předělávaly, mohli si to dovolit jen určití lidé a ‘toyům’ byl vstup úplně zapovězen. Vladimir vzpomíná, že když probíhala třeba válka s ostravskými writery, ti tehdy přijeli a v podstatě zničili celou Palmovku. Nebo když Vladimirova tehdejší crew NNK měla beef s jinou crew odněkud z Řep, řepáci se museli vyplatit čtyřiceti chromy (spreji) a složení “výkupného” probíhalo právě na Palmovce. Celá graffiti scéna se na dehonestující předání přišla podívat jako na sekvenci z nějakého gangsterského filmu. Byla to dobová graffiti ‘wall of fame’, na kterou se tehdy chodili všichni dívat a fotit si ji jako ukázkový displej tehdejší graffiti tvorby. 

SDÍLEJ