Odbočka mimo obvyklá teritoria

Autor: Kay Buriánek & Vladimir 518

Vladimirova navázanost na architekturu a urbanismus prosakuje mnoha jeho aktivitami a je dalším zjevným rozměrem, který ovlivňuje a proniká jeho tvorbou a kulturně-společenským životem.
SDÍLEJ

Dolní oblast Vítkovice je jedna z dalších výrazných odboček mimo obvyklá teritoria. Dlouhou dobu se snažil najít si k Ostravě nějaký vztah a dlouhou dobu se to nedařilo. Nikdy dřív se v Ostravě necítil dobře, neznal moc lidí, kteří by mu vyhovovali, a nic extra ho na tom městě nefascinovalo, snad vyjma nepřehlédnutelných industriálních prvků, které mu v prvním plánu ale také nebyly nikterak sympatické. Nepatří mezi lidi, které by fascinovaly stromečky rostoucí mezi starými kotli. Ale nakonec si svoje kamarády našel, město pochopil, přijal a má ho rád. A jedním z klíčových distriktů, i v rámci celé České republiky, je Dolní oblast Vítkovice a to, co se tam v rámci revitalizace území děje. Klíčovou postavou, která k té fascinaci vede, je člověk jménem Josef Pleskot. Pro Vladimira stal možná nejvýraznější postavou porevoluční architektury. Jeho křivka vzestupu je sice pozvolná a dlouhodobá, ale přitom jeho píle, soustředění a skromný styl Vladimira přesvědčily o tom, že je i jedním z nejvlivnějších současných architektů, který dělá věci, za kterými se jednou budeme s úctou ohlížet. Vladimir se s ním kdysi seznámil díky společné oblibě dalšího významného architekta Karla Pragera, mimo jiné autora takových architektonických skvostů jako je budova Federálního shromáždění nebo Nové scény Národního divadla. Josef Pleskot se nějakým způsobem seznámil s Janem Světlíkem, generálním ředitelem společnosti Vítkovice a stal se jeho dvorním architektem v Ostravě. Takže díky významné finanční podpoře Jana Světlíka a spojení investora a architekta se podařilo realizovat na Čechy nebývalé projekty, které navíc stéle probíhají a jsou co do rozsahu i hloubky zcela unikátní.

------------------------------------------------------------------------------------

Vladimir by si přál aby se zmíněný rozsáhlý urbanistický projekt podařilo organicky provázat s klasickou městskou strukturou, protože zatím územní řešení města funguje tak, že je centrum Ostravy, potom čtvrť Nová Karolina, dále teritorium nikoho a až pak Dolní oblast Vítkovice. Kdyby se podařilo tuto část města napojit na zbytek tak, aby tam lidé měli důvod přirozeně chodit a jezdit, bude to teprve ono. A doufá, že se kýženého prolnutí infrastruktury i urbanismu města a Dolní oblasti Vítkovic tenhle projekt dožije dřív, než mu dojde dech. Prozatím je celý projekt živený jen ze zmíněných peněz a entuziazmu, ale to je žel málo. Aby jakákoliv městská struktura mohla fungovat, potřebuje přirozený tok lidí i komunikace; nejenom tramvaje a auta, ale i cesty pro kola a pěší, a to stále ještě chybí. 

SDÍLEJ